FacebookTab

.

Polsat News


Szanowni Państwo, Działając w imieniu firm Telewizja Polsat Sp. z o. o. oraz Cyfrowy Polsat S.A., z siedzibą w Warszawie wzywam do niezwłocznego zaniechania naruszeń majątkowych praw autorskich, polegających na bezprawnym rozpowszechnianiu w serwisie waszapolska.tv kanałów telewizyjnych: Polsat HD http://www.waszapolska.tv/inne/polsatHD Polsat News HD http://www.waszapolska.tv/inne/polsatnews Polsat Sport HD http://www.waszapolska.tv/sport/polsatsport stanowiących nadania (utwory) będące przedmiotem majątkowych praw autorskich należących Telewizji Polsat Sp. z o.o., co może powodować odpowiedzialność karną na podstawie art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) firmie Telewizja Polsat Sp. z o.ol przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworów. Zamieszczanie na stronach serwisu waszapolska.tv wskazanych nadań (utworów) bez zgody posiadacza praw narusza majątkowe prawa autorskie Spółki, co uzasadnia jego ochronę z zastosowaniem środków przewidzianych we wspomnianej ustawie. W związku z powyższym, w celu usunięcia skutków naruszenia na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach, pokrewnych wzywamy do natychmiastowego usunięcia z serwisu waszapolska.tv wskazanych transmisji. W przypadku braku niezwłocznego zastosowania się do niniejszego wezwania, zmuszeni będzie wystąpić na drogę sądową. W przypadku wystąpienia na drogę sądowa niniejsza wiadomość będzie traktowana jako wiarygodna, gdyż pochodzi od posiadacza wyłącznych praw do korzystania z utworu i rozporządzania nim na polu eksploatacji Internet, w rozumieniu art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 14 Dyrektywy 2000/31/EC o handlu elektronicznym.